× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

LTM MED Sp. z o.o.

Zespół Transportu Sanitarnego - NZOZ LTM MED Sp. z o.o.

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Zespół transportu sanitarnego

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Pozostałe
  • Pozostałe usługi pomocnicze

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna
  • Zdrowie publiczne


Adres

790-891-800
Boboli 65
87-100 Toruń

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1